تنها نرم افزار انتخاب رشته
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
شروع کنید

هم اکنون 332
داوطلب در حال انتخاب رشته هستند.

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم در کدام دانشگاه آزاد قبول می شوید

ما بر اساس تحلیل کارنامه های نهایی سال گذشته دانشگاه آزاد و در نظر گرفتن نتایج تکمیل ظرفیت های سال گذشته دانشگاه آزاد به شما می گوییم که در هر کد رشته دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد چه شانس قبولی دارید.

به شما می گوییم که انتخابهای دانشگاه آزاد خود را چگونه بچینید

ما با استفاده از تحلیل اولویت بندی دانشگاه ها، از نظر کیفیت، اعتبار و همچنین محبوبیت گرایشها، انتخابهای شما را می چینیم و سپس با استفاده از ابزارهای بسیار پیشرفته، انتخاب های شما را با توجه به شرایطتان، اولویت بندی می کنیم.
پنج سال پیش، تلفن دفتر موسسه 3گام زنگ خورد. تلفن را برداشتم. خانمی با استرس فراوان، رتبه خود و ترتیب انتخابهای خود را به من گفت و از من خواست تا بگویم که درست عمل کرده است یا نه. برق از سه فازم پرید. از او پرسیدم شما چرا با این رتبه اولین انتخابتان را دانشگاه خلیج فارس بوشهر گذاشته اید مگر نگفتید که ساکن اصفهان هستید. این خانم در جواب من گفت که مشاور به من گفته است که اگر انتخابهایی که دیگران آن را کمتر انتخاب می کنند را زودتر بزنی، شانس قبولیت صد برابر می شود. در حالیکه به شدت از این مشاوره غلط تعجب کرده بودم به این خانم توضیح دادم که شما با این رتبه شانس قبولی در اینجاها را دارید و سپس به او گفتم که چطور باید انتخابها را براساس کیفیت دانشگاه و گرایش و علاقه مندی بچیند.
دوستان عزیز، بحث انتخاب رشته، بحثی نیست که بتوان با یک سری داده تخیلی و به دست یک سری افراد ناآگاه انجام شود. در عصر تکنولوژی، شما باید از برترین امکانات نرم افزاری برای تحلیل داده های قبولی سالهای گذشته استفاده کنید تا حتی جلوی کوچکترین اشتباهات احتمالی شما گرفته شود و با استفاده از روشهای نوین در تصمیم گیری برای اولویت بندی انتخاب رشته خود، بهترین چیدمان از انتخابها را داشته باشید.
دیدن این ویدیو را به شما توصیه می کنیم.
  • تحلیل احتمال قبولی در 4 سطح

    با توجه به رتبه شما در گرایشهای مختلف و براساس تحلیل کارنامه های نهایی دانشگاه آزاد در سال گذشته توسط مشاورین تخصصی موسسه 3گام، شانس قبولی شما را در تمامی انتخابهای موجود در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد تعیین می کنیم. این 4 سطح به ترتیب بالاترین شانس قبولی عبارتند از: منطقی، پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال
  • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

    همه انتخابهای شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 3 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کا رو محبوبیت گرایش و دوری و نزدیکی دانشگاه به محل سکونت شما.
  • فایل خروجی نهایی مطابق با کدهای دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

    در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقاً مطابق با کد رشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای این فایل را به طور مستقیم در فرم آنلاین انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد کنید. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزار موجود است و علاوه بر این در کل سیستمهای انتخاب رشته در آزمونهای مختلف، 3گام تنها سامانه ایست که دارای این قدرت است که بتواند انتخابهای شما را اولویت بندی کند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید.

درباره 3گام