3گام تنها نرم افزار انتخاب رشته
صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98

شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

ما بر اساس تحلیل قبولی های نهایی سال گذشته کسانی که بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کتبی دیپلم خود قبول شده اند و از همه مهم تر مبتنی بر تغییرات امسال، به شما می گوییم که در تک تک کد رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دفترچه سال 98 سازمان سنجش دقیقاً چقدر شانس قبولی دارید.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

ما با استفاده از تحلیل اولویت بندی دانشگاه ها، از نظر کیفیت، اعتبار و همچنین محبوبیت رشته ها، انتخابهای شما را می چینیم و سپس با توجه به میزان توان مالی، محل سکونت، بازار کار و آینده رشته، کدرشته ها را اولویت بندی شخصی می کنیم.
 • تصمیم گیری برای زدن یک انتخاب بالاتر یا پایین تر، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب خیلی عالی فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، مساوی می شود با سوزاندن یک تحصیل بهتر.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب فقط به خاطر فشار اطرافیان و یا تصورات غلط خودمان تبدیل می شود به یک حسرت بزرگ در آینده.
 • توصیه می کنیم ویدیوی مقابل را ببینید تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.
 • تحلیل احتمال قبولی در 3 سطح

  با توجه به معدل کتبی شما و نوع دیپلم شما و براساس تحلیل معدل کتبی دیپلم و قبولی در کد رشته های بر اساس سوابق تحصیلی در سال گذشته توسط مشاورین باتجربه موسسه 3گام، شانس قبولی شما را در تمامی کد رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی سال 98 سازمان سنجش مشخص می کنیم. این 3 سطح به ترتیب بالاترین شانس قبولی عبارتند از: پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال.
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  همه انتخابهای شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای معیارهای بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت رشته، شهریه دانشگاه و دوری و نزدیکی دانشگاه به محل سکونت شما.
 • انتخاب رشته نهایی با همان کدرشته های دفترچه انتخاب رشته 98

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از هر 100 انتخاب خود دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقاً مطابق با کد رشته های دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی سال 98 می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای این فایل را به طور مستقیم در نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی سازمان سنجش وارد کنید. در انتخاب رشته سوابق تحصیلی، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزار موجود است که کل فرآیند انتخاب رشته را از صفر تا صد با تکنولوژی هوش مصنوعی برای شما انجام می دهد.

انتخاب رشته کنکور سراسری بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

مطالب مهمی که قبل از انتخاب رشته کنکور سراسری 3گام باید از آنها مطلع باشید:

درباره 3گام