3گام دات کام

انتخاب رشته هوشمندانه کنکور سراسری 95

15 داوطلب

3400+ نفر ساعت کار برای آنالیز انتخاب ها

0تا100 انتخاب رشته کنکور سراسری

3گام کلیدی در انتخاب رشته صحیح

 • آنچه قبول می شوید.

  در انتخاب رشته 3گام کلیه انتخاب های دفترچه را بر مبنای شانس قبولی شما دسته بندی می کنیم.

 • آنچه انتخاب می کنید.

  شما می توانید 150 انتخاب را برای بررسی دقیقتر مشخص نمایید.

 • الویت بندی عمومی چگونه است؟

  همه انتخاب های شما را بر مبنای سوابق داوطلبان و مطلوبیت آنها در سال های گذشته مرتب می نماییم.

 • الویت بندی اختصاصی شما چگونه است؟

  شما می توانید انتخاب های نا مطمئن خود را برای بررسی اختصاصی مشخص نمایید.

 • معیارهای عمومی اولویت بندی چیست؟

  انتخاب های شما را در چهار معیار مطلوبیت دانشگاه ، گرایش، هزینه و دسترسی به تهران آنالیز می کنیم.

 • معیار های اختصاصی اولویت بندی شما چیست؟

  شما می توانید معیارهای اختصاصی خود را به آنالیز افزوده و یا حتی معیارهای ما را حذف نمایید و بسیاری امکانات دیگر.

آخرین گام را نیز با اطمینان، هوشمندانه بردارید

شروع کنید
0 ثانیه مانـده تا اتمام مهلت انتخاب رشته
شروع کنید

انتخاب رشته کنکور سراسری بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های سال 94 انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید. (به زودی بر اساس دفترچه سال 95 به روز خواهد شد)

درباره 3گام