3گام، دقیق ترین انتخاب رشته ارشد

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

این کار را با بررسی قبولی و عدم قبولی بیش از 80،000 کارنامه نهایی ارشد در سال گذشته و بر مبنای دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش انجام می دهیم.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

این کار را با تحلیل اولویت بندی بیش از 80،000 داوطلب در سال گذشته انجام می دهیم و در نهایت اولویت بندی اختصاصی شما را می دهیم
پنج سال پیش، تلفن دفتر موسسه 3گام زنگ خورد. تلفن را برداشتم. خانمی با استرس فراوان، رتبه خود و ترتیب انتخابهای خود را به من گفت و از من خواست تا بگویم که درست عمل کرده است یا نه. برق از سه فازم پرید. از او پرسیدم شما چرا با این رتبه اولین انتخابتان را دانشگاه خلیج فارس بوشهر گذاشته اید مگر نگفتید که ساکن اصفهان هستید. این خانم در جواب من گفت که مشاور به من گفته است که اگر انتخابهایی که دیگران آن را کمتر انتخاب می کنند را زودتر بزنی، شانس قبولیت صد برابر می شود. در حالیکه به شدت از این مشاوره غلط تعجب کرده بودم به این خانم توضیح دادم که شما با این رتبه شانس قبولی در اینجاها را دارید و سپس به او گفتم که چطور باید انتخابها را براساس کیفیت دانشگاه و گرایش و علاقه مندی بچیند.
دوستان عزیز، بحث انتخاب رشته، بحثی نیست که بتوان با یک سری داده تخیلی و به دست یک سری افراد ناآگاه انجام شود. در عصر تکنولوژی، شما باید از برترین امکانات نرم افزاری برای تحلیل داده های قبولی سالهای گذشته استفاده کنید تا حتی جلوی کوچکترین اشتباهات احتمالی شما گرفته شود و با استفاده از روشهای نوین در تصمیم گیری برای اولویت بندی انتخاب رشته خود، بهترین چیدمان از انتخابها را داشته باشید.
دیدن این ویدیو را به شما توصیه می کنیم.
  • تحلیل احتمال قبولی در 4 سطح

    با توجه به رتبه شما در گرایشهای مختلف، تمامی انتخابهای موجود در دفترچه، حتی پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس خودگردان، براساس احتمال قبولی شما و در 4 سطح مرتب می شود. این 4 سطح عبارتند از: منطقی، پراحتمال، خوشبینانه و کم احتمال
  • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

    هر 100 انتخاب شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 5 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت گرایش، هزینه تحصیل، دوری و نزدیکی دانشگاه به محل زندگی شما و تأثیر آموزش محورها در اولویت بندی شما.
  • فایل خروجی نهایی مطابق با اصل دفترچه سنجش

    در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقا مطابق با کد رشته های دفترچه سنجش می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای خود این فایل را به طور مستقیم در فرم آنلاین انتخاب رشته سنجش وارد کنید. در بین تمامی سیستمهای انتخاب رشته، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزاریست که با کمترین هزینه چنین امکانی را به شما می دهد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید.

درباره 3گام