3گام، 7سال
دقیق ترین انتخاب رشته ارشد
شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

این کار را با بررسی قبولی و عدم قبولی بیش از 83،000 کارنامه نهایی ارشد در سال گذشته و بر مبنای دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش انجام می دهیم.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

این کار را با تحلیل اولویت بندی بیش از 83،000 داوطلب در سال گذشته انجام می دهیم و در نهایت اولویت بندی اختصاصی شما را می دهیم.
 • تصمیم گیری برای زدن یک انتخاب بالاتر یا پایین تر، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب خیلی عالی فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، مساوی می شود با سوزاندن یک تحصیل بهتر.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب فقط به خاطر فشار اطرافیان و یا تصورات غلط خودمان تبدیل می شود به یک حسرت بزرگ در آینده.
 • توصیه می کنیم ویدیوی مقابل را ببینید تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.
 • تحلیل احتمال قبولی در 4 سطح

  با توجه به رتبه شما در گرایشهای مختلف، تمامی انتخابهای موجود در دفترچه، حتی پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس خودگردان، براساس احتمال قبولی شما و در 4 سطح مرتب می شود. این 4 سطح عبارتند از: منطقی، پراحتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  هر 100 انتخاب شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 5 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت گرایش، هزینه تحصیل، دوری و نزدیکی دانشگاه به محل زندگی شما و تأثیر آموزش محورها در اولویت بندی شما.
 • فایل خروجی نهایی مطابق با اصل دفترچه سنجش

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقا مطابق با کد رشته های دفترچه سنجش می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای خود این فایل را به طور مستقیم در فرم آنلاین انتخاب رشته سنجش وارد کنید. در بین تمامی سیستمهای انتخاب رشته، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزاریست که با کمترین هزینه چنین امکانی را به شما می دهد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید.

درباره 3گام