آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری و آزاد 96

آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری و آزاد 96

در جداول زیر آخرین رتبه ها و محل های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری و آزاد 96 را می توانید مشاهده نمایید.

انتخاب رشته کنکور سراسری به اندازه خود کنکور مهم و سرنوشت ساز است و داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. برخی از داوطلبان با این که رتبه ی خوبی در کنکور سراسری 96 کسب کرده بودند ولی چون انتخاب رشته خوبی نداشتند نتوانستند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه کنکور سراسری 97 انجام می دهد

 همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی کنکور سراسری و آزاد 96 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی تجربی را می دهند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته ها با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در رشته مورد نظر خود قبول شوند.

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی در رشته داروسازی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

علوم پزشکی تهران

45

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

125

3

علوم پزشکی شیراز

146

4

علوم پزشکی اصفهان

203

5

علوم پزشکی تبریز

224

6

علوم پزشکی مشهد

260

7

علوم پزشکی البرز – کرج

428

8

علوم پزشکی یزد

534

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

علوم پزشکی تهران

90

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

155

3

علوم پزشکی مشهد

258

4

علوم پزشکی اصفهان

355

5

علوم پزشکی شیراز

415

6

علوم پزشکی تبریز

563

7

علوم پزشکی البرز – کرج

708

8

علوم پزشکی یزد

808

9

علوم پزشکی ساری

838

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

علوم پزشکی شیراز

96

2

علوم پزشکی مشهد

102

3

علوم پزشکی اصفهان

105

4

علوم پزشکی تبریز

139

5

علوم پزشکی تهران

172

6

علوم پزشکی ساری

243

7

علوم پزشکی شهید بهشتی

252

8

علوم پزشکی یزد

795

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96 (با احتساب سهمیه 5 درصدی)

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

1

علوم پزشکی تهران

30

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

145

3

علوم پزشکی شیراز

86

4

علوم پزشکی اصفهان

63

5

علوم پزشکی مشهد

101

6

علوم پزشکی یزد

226

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری 

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 1

1

علوم پزشکی قم

1467

2

علوم پزشکی البرز-کرج

1124

3

علوم پزشکی ایلام

2372

4

علوم پزشکی بیرجند

2209

5

علوم پزشکی قزوین

1472

6

علوم پزشکی بوشهر

1871

7

علوم پزشکی سمنان

1783

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 2

1

علوم پزشکی قم

1997

2

علوم پزشکی البرز-کرج

2310

3

علوم پزشکی ایلام

3632

4

علوم پزشکی شاهرود

2852

5

علوم پزشکی بیرجند

3611

6

علوم پزشکی قزوین

2760

7

علوم پزشکی جیرفت

3601

8

علوم پزشکی بوشهر

3178

9

علوم پزشکی آبادان

3471

10

علوم پزشکی خرم آباد

3199

11

علوم پزشکی اراک

2619

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 3

1

علوم پزشکی البرز-کرج

1509

2

علوم پزشکی ایلام

1954

3

علوم پزشکی بیرجند

1920

4

علوم پزشکی بجنورد

1516

5

علوم پزشکی قزوین

1653

6

علوم پزشکی بوشهر

1765

7

علوم پزشکی خرم آباد

1787

8

علوم پزشکی اراک

1770

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1  دانشگاه پردیس خودگردان استان زنجان 2485
2 دانشگاه پردیس خودگردان  استان کرمان 2464

3

دانشگاه پردیس خودگردان استان گلستان

2390

4

دانشگاه پردیس خودگردان استان گیلان

1748

 

 آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه پردیس خودگردان  استان همدان

5564

2

دانشگاه پردیس خودگردان استان یزد

2187

3

 دانشگاه پردیس خودگردان استان مشهد

2054

 

 آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1 دانشگاه پردیس خودگردان استان مازندران  1860
2 دانشگاه پردیس خودگردان استان اردبیل 1612

3

دانشگاه پردیس خودگردان استان شیراز

862

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری 

آخرین رتبه های قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۲۰۹

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۲۹۱

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۳۷۲

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۳۸۶

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۴۰۶

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۱۱

7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۶۷۴

8

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۸۷۴

9

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۰۲۵

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۰۷۹

11

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

۱۳۸۷

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۳۴۰

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۵۲۷

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۵۳۸

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۶۵

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۵۷۰

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۶۰۱

7

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۹۶۳

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۱۰۲۱

9

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۳۳۱

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۶۲۸

11

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

۲۸۱۹ 

  

آخرین رتبه های قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۱۸۲

2

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۲۸۹

3

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۳۸۷

4

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۴۷۱

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۴۸۹

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۹۳

7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۶۹۷

8

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۸۴۹

9

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

۸۹۸

10

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۱۵۶

11

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۱۱۸۷

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۷۴۴

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۱۰۲۷

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۱۳۲۵

4

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۱۴۲۵

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۱۵۲۸

6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۱۵۶۰

7

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

۱۷۴۳

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۱۷۴۹

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۷۸۴

10

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۱۷۹۰

11

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

۲۰۰۴

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96 

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۱۵۰۱

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۱۷۵۸

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۱۹۶۵

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۲۰۳۲

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۲۰۹۰

6

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۲۲۷۳

7

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۲۳۹۷

8

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

۲۴۵۱

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۲۵۱۶

10

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۲۵۲۸

11

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

۳۰۱۵

 

آخرین رتبه های قبولی در رشته داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96 

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۵۶۴

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۶۳۱

3

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

۷۵۷

4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۷۹۱

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

 ۱۰۰۰

6

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۰۱۲

7

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۱۰۶۷

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۱۱۴۲

9

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۱۵۰۵

10

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

۱۶۵۹

11

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

 ۱۷۴۳

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری 

نظر خود را بنویسید