رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
34 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه تهران
122 حسابداري روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
126 حسابداري روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
135 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
137 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
147 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
159 حسابداري روزانه-دانشگاه شيراز
192 حسابداري روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
297 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
324 حسابداري روزانه-دانشگاه سمنان
331 حسابداري روزانه-دانشگاه قم
337 حسابداري روزانه-دانشگاه يزد
371 حسابداري روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
374 حسابداري روزانه-دانشگاه اروميه
419 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
508 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري
608 حسابداري روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
935 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
1426 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
1776 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
1846 حسابداري مجازي-دانشگاه تهران
2944 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند
4985 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه كردستان -سنندج
10425 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /
11498 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت
23100 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان
11 حسابرسي روزانه-دانشگاه تهران
65 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه تهران
105 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
204 حسابرسي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
249 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
809 حسابرسي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
1567 حسابرسي پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
5298 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك
6990 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك
7493 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان
116 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
246 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
493 حسابداري مديريت روزانه-دانشگاه اروميه
1224 حسابداري مديريت غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1707 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1725 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
12502 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
13800 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید