دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 در نوع دوره مناطق محروم و در رشته گروه ریاضی و فنی

 دفترچه انتخاب رشته  کنکور سراسری 97 در نوع دوره مناطق محروم و در رشته گروه ریاضی و فنی

 

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18112 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 4 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18077 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر با آزمون مرد 2 دانشگاه ارومیهدانشگاه ارومیه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18021 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18023 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18110 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18111 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18001 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن 4 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18008 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران) مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18116 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران) مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18113 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18115 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18117 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 2 فنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) - امکان انتقـال از آموزشکدهفنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) - امکان
18046 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18049 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18055 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18031 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 3 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18056 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18012 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18013 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18014 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18015 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18016 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18017 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18019 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18124 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18058 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 7 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18062 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18064 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 11 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18067 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18068 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 6 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18070 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 10 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18071 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون مرد 10 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18074 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18079 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18081 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18082 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18085 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18086 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18088 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی با آزمون زن 1 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18089 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18258 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18066 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچ
18083 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18262 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، ر
18263 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، ر
18030 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه زابلدانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18090 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همداندانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18020 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18026 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون مرد 5 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18045 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18048 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18051 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18053 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18057 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18007 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهوازدانشگاه شهید چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18114 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهوازدانشگاه شهید چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18118 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهوازدانشگاه شهید چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18018 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18093 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18098 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18102 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18103 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18105 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18107 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18125 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18126 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18128 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18009 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز) مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18002 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18109 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18119 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18091 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا با آزمون مرد 1 دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18004 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18006 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18022 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18025 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18010 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18032 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه صنعتی سیرجان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18060 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18061 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18063 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18065 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18069 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18075 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18080 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18076 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون مرد 3 دانشگاه صنعتی همداندانشگاه صنعتی همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18084 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی همداندانشگاه صنعتی همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18280 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18029 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن 5 دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18035 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18037 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18038 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18039 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18040 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18041 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18042 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18043 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18044 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18108 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباددانشگاه لرستان - خرم آباد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18073 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون مرد 2 دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18027 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی قوچاندانشگاه صنعتی قوچان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18120 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 6 دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی مینـاب) - امکان مهمـانی و انتقـالدانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل
18100 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18122 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18127 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18129 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18130 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18131 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون زن 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18132 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18133 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18024 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18237 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18047 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18050 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18052 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18054 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18096 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18099 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18101 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18104 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18106 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18092 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18097 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18123 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18247 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری با آزمون زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18248 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18028 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا سوابق زن و مرد 3 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18011 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 2 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18094 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون مرد 1 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18095 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 1 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18121 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 4 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان

 

نظر خود را بنویسید