دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع دوره متمرکز و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14206 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
14207 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
14001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش با آزمون زن و مرد 40
14002 روزانه دانشگاه اراک مرکزی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 40
14003 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 50
14004 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی با آزمون زن و مرد 50
14005 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 38
14006 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 30
14007 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه با آزمون زن 13
14008 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی با آزمون زن 27
14009 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس با آزمون زن 13
14010 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن 13
14011 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 38
14019 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 50
14020 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
14021 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 35
14022 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 45
14023 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون زن و مرد 35
14024 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی با آزمون زن و مرد 45
14025 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14026 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش صرفا سوابق زن و مرد 40
14027 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 40
14032 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 40
14033 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 12
14034 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 12
14035 روزانه دانشگاه تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 12
14036 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 12
14037 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 25
14038 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی با آزمون زن 12
14039 روزانه دانشگاه تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن 12
14040 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی با آزمون زن 12
14041 روزانه دانشگاه تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 12
14042 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 15
14043 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون زن و مرد 15
14045 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 56
14047 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 50
14048 روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 50
14051 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون زن و مرد 40
14052 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 40
14053 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی با آزمون زن و مرد 50
14057 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون زن و مرد 21
14058 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14059 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 40
14060 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 30
14061 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 20
14062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 30
14063 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 45
14064 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 30
14065 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 25
14075 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون زن و مرد 25
14076 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 20
14077 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
14080 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 50 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14081 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن و مرد 50 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14082 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 50 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14083 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 35
14084 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن و مرد 35
14087 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش صرفا سوابق زن و مرد 35
14089 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون زن و مرد 50
14090 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 50
14091 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14092 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
14096 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا سوابق زن و مرد 45
14097 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 45
14098 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون زن و مرد 40
14099 روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 13
14100 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون زن و مرد 20
14101 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش با آزمون زن و مرد 20
14102 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 12 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14103 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون مرد 15 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14106 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 45
14107 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 28
14108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 12
14109 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 28
14110 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 28
14114 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 35
14115 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 35
14116 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14118 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 30
14119 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون زن و مرد 35
14120 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 30
14123 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14124 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 15
14127 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 50
14129 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی با آزمون زن و مرد 45
14130 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی با آزمون زن و مرد 30
14131 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14132 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 30
14133 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 30
14134 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 12
14135 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 30
14136 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14143 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 25
14186 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 16
14187 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 18
14188 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 35
14189 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون زن و مرد 15
14190 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 25
14191 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون زن و مرد 18
14192 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی با آزمون زن و مرد 25
14193 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 20
14194 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه با آزمون زن و مرد 25
14195 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی با آزمون زن و مرد 18
14196 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
14145 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 10
14146 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14147 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 10
14148 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 28
14149 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14150 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 12
14151 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 10
14152 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 12
14153 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 10
14154 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 12
14155 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 12
14156 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 12
14157 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 10
14171 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون زن و مرد 9
14172 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 10
14173 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون زن و مرد 8
14197 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 25
14198 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14199 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون زن 15
14200 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش با آزمون زن و مرد 25
14201 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 25
14202 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه با آزمون زن و مرد 35
14203 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی با آزمون زن و مرد 25
14177 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری با آزمون مرد 30
14178 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری با آزمون زن 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14179 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 30 تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاهها ممنوع است
14180 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون زن 30 تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاهها ممنوع است پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14181 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14182 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی با آزمون زن 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14183 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق مرد 30
14184 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی صرفا سوابق مرد 30
14185 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا سوابق مرد 60
14141 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 30
14204 روزانه دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 26
14205 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی با آزمون زن و مرد 26
14208 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
14209 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
14012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 7
14013 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 7
14014 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه با آزمون زن 7
14015 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی با آزمون زن 5
14016 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس با آزمون زن 7
14017 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن 6
14018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 9
14028 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14029 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 10
14030 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش صرفا سوابق زن و مرد 10
14031 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 10
14046 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 14
14049 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 20
14050 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 20
14054 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون زن و مرد 15
14055 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14056 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 20
14066 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14068 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 15
14069 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 15
14070 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 25
14071 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 15
14072 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 15
14073 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
14078 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14079 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 10
14085 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 5
14086 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14088 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش صرفا سوابق زن و مرد 5
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 25
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
14104 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 12 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14105 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون زن و مرد 15 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 6
14112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14113 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 12
14117 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14121 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14122 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14125 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14126 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 10
14128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 40
14137 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14138 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 8
14139 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 10
14140 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون زن و مرد 10
14144 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14158 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 5
14159 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 4
14160 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 5
14161 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 14
14162 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14163 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 5
14164 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 5
14165 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 5
14166 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 4
14167 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 5
14168 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 8
14169 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 8
14170 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 5
14174 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون زن و مرد 3
14175 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 5
14176 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون زن و مرد 8
14142 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 15
14044 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
30322 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 60
30323 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 60
30324 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 60
30325 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30326 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه صرفا سوابق زن و مرد 60
30327 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30328 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی صرفا سوابق زن و مرد 60
30329 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 60
30394 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30306 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30330 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 60
30331 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 60
30332 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس با آزمون زن 60
30333 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 60
30334 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 60
30428 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60 محل تحصیل یزد
30429 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60 محل تحصیل یزد
30430 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد طراحی لباس صرفا سوابق زن و مرد 60 محل تحصیل یزد
30396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا سوابق زن و مرد 100
30361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا سوابق زن و مرد 60
30363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 100
30367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی گرافیک صرفا سوابق زن و مرد 100
30307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا سوابق زن 60
30431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی لباس صرفا سوابق زن و مرد 60
30433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
49020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردانی علمی - کاربردی طراحی پوشاک صرفا سوابق زن و مرد 100
30346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی طراحی لباس صرفا سوابق زن و مرد 60
30424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس صرفا سوابق زن 60
30319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز ارتباط تصویری صرفا سوابق زن 60
30320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز طراحی پارچه صرفا سوابق زن 60
30321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز هنر اسلامی صرفا سوابق زن 60
30354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا سوابق زن و مرد 100
30397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن 60
30312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30313 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی صرفا سوابق زن 60
30315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا سوابق زن و مرد 60
30349 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30350 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30351 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30352 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا سوابق زن و مرد 60
30317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا سوابق زن 60
30318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی صرفا سوابق زن 60
30353 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی صرفا سوابق زن و مرد 60
30403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 60
30408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس صرفا سوابق زن و مرد 60
30410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا سوابق زن و مرد 60
30411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا سوابق زن و مرد 60
30389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 50
30392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا سوابق زن و مرد 60
30338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس صرفا سوابق زن 60
30341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی ساخت طلا و جواهر صرفا سوابق زن و مرد 60
30342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
30344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 60
30378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین چاپ صرفا سوابق زن و مرد 60
30382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی علمی - کاربردی گرافیک صرفا سوابق زن و مرد 100
30302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا سوابق زن و مرد 60
30305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 60
30419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا سوابق زن و مرد 60
30421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا سوابق زن و مرد 100
30369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا سوابق زن و مرد 60
30372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون صرفا سوابق زن و مرد 60
30374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا سوابق زن و مرد 100
30376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا سوابق زن و مرد 100
49019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی علمی - کاربردی طراحی پوشاک صرفا سوابق زن و مرد 100
40413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 50
40422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80
40409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 80
40430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80
40434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 80
40449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 80
40469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 80
40472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 50
40473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80
40480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80
40486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 80
40491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 50
40494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80

نظر خود را بنویسید