دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع دوره متمرکز و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14678 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40
14503 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14504 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14505 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14506 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14507 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 30
14508 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان روسی با آزمون زن و مرد 35
14509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 25
14511 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 30
14512 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14518 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات ارمنی صرفا سوابق زن و مرد 45
14519 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان روسی با آزمون زن 20
14520 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن 20
14521 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن 30
14524 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14501 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
14526 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
14527 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 50
14528 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 40
14529 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14530 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14531 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 35
14534 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14535 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14536 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14537 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 27
14540 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان ایتالیایی با آزمون زن و مرد 30
14541 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان چینی با آزمون زن و مرد 20
14542 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 25
14543 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 30
14544 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14545 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات ژاپنی با آزمون زن و مرد 25
14546 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 20
14547 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات اردو صرفا سوابق زن و مرد 25
14548 روزانه دانشگاه جهرم فارس مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14676 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن 35
14549 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 48
14551 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 60
14553 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 60
14554 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14555 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14557 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14559 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14561 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14562 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14566 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14567 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14570 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14572 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14574 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 25
14575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 25
14576 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 25
14580 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14582 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14583 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14586 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان چینی با آزمون زن و مرد 20
14587 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 30
14588 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 30
14589 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14590 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 20
14591 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14592 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 45
14593 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14594 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14595 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14596 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 35
14597 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14599 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 18
14600 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 15
14601 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 25
14602 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14603 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون زن و مرد 20
14604 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14605 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14613 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی با آزمون زن و مرد 30
14614 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14615 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 20
14616 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 20
14621 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 60
14622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14623 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14626 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 21 محل تحصیل پردیس خواهران
14628 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 60
14629 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 60
14630 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 50
14631 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن 50
14632 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14633 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14636 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14637 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14638 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14639 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14641 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14642 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14644 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
14645 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن 40
14646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14647 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14650 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 25
14652 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14654 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14655 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14657 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 70
14659 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14660 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14670 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 23
14663 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
14664 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
14667 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14668 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14672 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14674 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 60
14679 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14681 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
14682 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14685 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
14513 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 5
14514 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 5
14516 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 5
14517 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14522 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان روسی با آزمون زن 8
14523 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن 8
14525 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14502 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14532 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14533 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14539 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14677 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن 35
14550 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 12
14552 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 10
14556 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14558 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14560 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14563 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14564 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14568 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14569 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14571 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14573 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14577 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14578 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14579 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14581 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14598 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14606 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 12
14607 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 12
14608 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 25
14609 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14610 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون زن و مرد 20
14611 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14612 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 12
14617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی با آزمون زن و مرد 15
14618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 10
14620 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 10
14624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14625 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14627 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 9 محل تحصیل پردیس خواهران
14634 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14635 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14640 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14643 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14648 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14649 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14651 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14653 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14656 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14658 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14661 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14662 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14671 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 7
14665 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14666 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14669 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14673 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14675 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14680 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14683 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14684 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14565 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30567 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30530 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
30531 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 50 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
30532 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
30552 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30533 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30534 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30509 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30510 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30511 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30512 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30580 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30590 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60 محل تحصیل یزد
30581 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30566 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
30582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن 40
30524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40
30525 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن 40
30526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
30527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
30528 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
30591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30535 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30536 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30537 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30538 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30539 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30540 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30541 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30554 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30555 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30542 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30543 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30544 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30545 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40 محل تحصیل واحد برادران
30569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40 محل تحصیل واحد خواهران
30550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 60
30563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60 محل تحصیل واحد قزوین
30571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات آلمانی صرفا سوابق زن و مرد 60
30529 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 120 دوره مجازی
40625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 50
40650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان (محل تحصیل سعدآباد) بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 50
40664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 50
40667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 50
40673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه (محل تحصیل دولت آباد زاوه) خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید