دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش ریاضیات و کاربردها و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15303 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 81
15006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 50
10058 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10078 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 35
15007 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15017 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15021 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15030 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10130 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
15032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
10156 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10169 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 54
15038 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15052 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10245 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15064 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15070 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10316 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15082 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15088 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
10363 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 55
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15138 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
15146 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10489 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10500 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10513 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 55
10524 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10565 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10580 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10747 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10622 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10632 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10638 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
10648 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
10703 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
10786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10832 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
15202 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15207 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 122
10887 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
15210 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15218 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 45
15225 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15232 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
10952 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
15237 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 23
15244 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 36
15247 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 36
11000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15251 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 72
15253 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15256 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15188 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15261 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
11076 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
15267 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15280 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15289 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 81
15300 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15327 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15355 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15364 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15366 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15367 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15305 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 10
15009 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15003 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15025 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
10186 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 36
15040 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15067 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15083 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15104 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15147 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
10659 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 5
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10849 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15208 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
10966 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
15241 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15254 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15264 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
11084 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
15271 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15284 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15292 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
30685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
31462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31293 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30803 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
41041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
41533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
41672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20381 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
20382 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 15 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20383 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20384 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51

نظر خود را بنویسید