دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی برق و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11148 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون مرد 25
10041 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
10054 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
10061 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10081 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 25
10094 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون زن 60
10108 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10120 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10133 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10147 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 160
49001 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10160 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق با آزمون زن و مرد 105
10174 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 84
10216 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10222 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10232 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10250 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10278 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 45
10283 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10289 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10305 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10326 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10335 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10342 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10355 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10367 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10384 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10392 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 160
10418 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10432 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10439 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 58
10464 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10496 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
10504 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10517 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10527 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10537 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10544 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10547 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10554 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10568 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 180
10584 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10749 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 85
10624 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10633 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10640 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
10650 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10669 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10682 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10706 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 150
10718 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 42
10722 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10740 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10771 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10716 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق با آزمون مرد 55
10788 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
10800 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10835 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10866 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10879 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10891 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10914 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10928 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10943 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10949 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10956 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11003 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
11021 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق با آزمون زن و مرد 65
11041 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10728 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
11056 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11078 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
11062 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
11069 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11109 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
11124 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
15337 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 50
11161 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11168 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن 60
11179 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11181 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
11189 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11199 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
11205 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10033 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون زن 5
10071 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10089 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 8
10102 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون مرد 20
15034 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 18
49002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 9
10191 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 56
10219 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10227 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10238 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
10286 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10297 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 28
10331 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
15084 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15107 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
10379 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10388 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10403 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10450 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 2
10479 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10495 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10539 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10761 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10660 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10675 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10693 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10806 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10852 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10872 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
10904 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10936 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
15230 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 9
10969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
11011 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
11048 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
15191 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
11059 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
11086 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
15273 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
11114 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
15340 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 23
15347 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
11174 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون مرد 30
11184 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
11202 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
10600 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15151 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 180 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
30867 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق مرد 54
30873 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31142 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
31520 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30881 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 162
31531 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30015 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
31798 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31538 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 60
30885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 60
31550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30912 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
30918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
30827 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30746 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30955 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
30823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
31362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی برق با آزمون مرد 60
30760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
30659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31770 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31754 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فراز - گچساران کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31219 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31325 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ندای دانش - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
41044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
40910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
40992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18046 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18012 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18074 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18020 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18060 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18035 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18122 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18129 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18096 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20049 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت گوگانمخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت گوگان مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی
20050 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ورزقان
20051 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت اسکو
20052 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت تسوج
20053 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت جلفا
20054 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت خداآفرین
20109 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سلماس محل خدمت سلماس مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی
20110 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت خوی
20111 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 1
20112 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت مهاباد
20134 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت بیله سوار محل خدمت بیله سوار مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل
20135 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت پارس آباد
20181 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فلاورجان محل خدمت فلاورجان مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان
20182 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت زرین شهر
20183 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
20184 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت جی
20185 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر
20186 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت برخوار
20232 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد محل خدمت نظرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان البرز
20233 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 2
20234 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 4
20235 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 1
20236 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20256 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت دهلران محل خدمت دهلران مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
20257 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت زرین آباد
20258 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت آبدانان
20300 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت عسلویه محل خدمت عسلویه مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
20301 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت خارک
20302 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت کنگان
20303 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت شبانکاره
20391 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20392 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20393 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20394 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41
20395 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 81
20396 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 71
20397 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20398 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20399 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20400 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20401 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خـدمت ربـاطاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خـدمت ربـاط مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
20402 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20403 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خدمت ملارد
20404 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20478 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت فلارد محل خدمت فلارد مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
20479 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت کوهرنگ
20511 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت نهبندان محل خدمت نهبندان مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی
20512 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت درمیان
20513 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت بشرویه
20570 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر محل خدمت کاشمر مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی
20571 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت چناران
20572 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت گناباد
20573 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت درگز
20574 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت بردسکن
20608 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد محل خدمت بجنورد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی
20609 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت اسفراین
20610 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت شیروان
20705 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت اروندکنار محل خدمت اروندکنار مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان
20706 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شادگان
20707 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت رامشیر
20708 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت آبادان
20709 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دشت آزادگان
20710 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شوشتر
20711 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ماهشهر
20749 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت طارم محل خدمت طارم مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان
20750 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت انگوران
20793 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان محل خدمت مخصوص استان مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان
20873 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان محل خدمت استان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
20874 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20945 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت فسا محل خدمت فسا مخصوص داوطلبان بومی استان فارس
20946 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت داراب
20947 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت مرودشت
20948 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت مرودشت
20949 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیراز.ناحیه 4
20950 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کازرون
20951 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لارستان
20952 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت جهرم
20953 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت سروستان
20954 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت سپیدان
21011 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین محل خدمت استان قزوین مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین
21012 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21037 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2 محل خدمت قم. ناحیه 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم
21038 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
21058 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بانه محل خدمت بانه مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
21059 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بیجار
21060 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سقز
21061 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت قروه
21111 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت منوجان محل خدمت منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان
21112 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت کهنوج
21113 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت شهداد
21114 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت سیرجان
21142 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت حمیل محل خدمت حمیل مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
21143 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت هرسین
21144 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سنقرکلیایی
21169 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت یاسوج محل خدمت یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد
21170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت دیشموک
21204 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت کردکوی محل خدمت کردکوی مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان
21205 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
21206 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت بندرترکمن
21257 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان محل خدمت استان گیلان مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان
21258 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21285 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت الیگودرز - بروجرد محل خدمت الیگودرز - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
21286 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت پلدختر - رومشگان
21311 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابلسر محل خدمت بابلسر مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران
21312 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت رامسر
21313 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت آمل
21314 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بندپی شرقی
21315 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت ساری ناحیه 2
21316 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت نور
21378 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت زرندیه محل خدمت زرندیه مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی
21379 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت کمیجان
21428 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت سندرک محل خدمت سندرک مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
21429 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت قشم
21430 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت جاسک
21463 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت فامنین محل خدمت فامنین مخصوص داوطلبان بومی استان همدان
21464 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت قلقلرود
21492 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه محل خدمت ابرکوه مخصوص داوطلبان بومی استان یزد
21493 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت نیر

نظر خود را بنویسید