دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی عمران و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11141 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11152 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10029 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون مرد 30
10046 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10055 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10065 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10083 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 30
10096 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 60
10112 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10117 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10123 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10145 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی عمران با آزمون مرد 45
10148 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
49003 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10162 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10178 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 78
10202 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10224 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10235 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10255 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 90
10284 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10291 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 42
10309 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 65
10320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10328 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10337 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10344 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10357 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10370 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10397 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10421 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10434 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10440 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 43
10467 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10497 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
10506 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10519 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10530 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10549 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10557 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10572 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10590 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10754 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10614 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10627 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10634 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10642 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 65
10654 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10671 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10686 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10710 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10725 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10744 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10793 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10803 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10840 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10867 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10882 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10894 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 24
10918 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10926 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10931 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10959 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10980 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10987 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11006 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
11023 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11031 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11042 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10731 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11080 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
11064 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
11071 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
11111 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11128 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11156 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
15338 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 50
11163 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11171 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن 60
11178 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 44
11193 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11216 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 60
11145 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
15317 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
10036 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون زن 5
10091 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 6
10104 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 20
15027 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 9
10152 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
49004 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 9
10195 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 52
10204 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10229 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10241 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10287 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10299 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 8
10333 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
15085 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 32
10361 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10381 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10408 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10451 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2
10482 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10765 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10619 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10677 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10697 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10809 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10856 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 18
10873 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 5
10907 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10939 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10996 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
11014 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 15
11036 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10735 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
11088 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
15275 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 14
11116 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 5
11159 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
15341 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 23
15350 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
11175 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون مرد 30
11220 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 15
15115 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10606 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15183 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
31083 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30047 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
30061 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
31525 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30003 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
30051 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
31534 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30017 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
31801 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31542 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
31547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 60
31552 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31598 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31290 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30956 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 60
30766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31294 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31692 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عین القضات - میانه آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 53
31273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31725 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
30678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31227 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
40916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
40997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
41610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
41655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
42015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
42041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
42078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
42120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
42171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
42219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18049 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18015 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18062 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18081 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18063 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18039 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18131 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون زن 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18050 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18101 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت خاروانا
20058 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت سراب
20059 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت هشترود
20060 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت بستان اباد
20114 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت چایپاره
20115 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت انزل
20137 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت خلخال
20138 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت گرمی
20190 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت تیران و کرون
20191 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شهرضا
20192 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
20193 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر
20238 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 1
20239 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 2
20240 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20260 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت آبدانان
20305 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت شبانکاره
20412 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20413 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41
20414 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20415 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 71
20416 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 81
20417 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20418 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20419 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خـدمت ربـاط
20420 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20421 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خدمت پیشوا
20422 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20423 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20481 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت سامان
20482 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت اردل
20483 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت شهرکرد ناحیه 1
20515 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت سرایان
20516 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت درمیان
20579 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
20580 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
20581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تحت جلگه
20582 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت قوچان
20583 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تربت جام
20612 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت فاروج
20613 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
20714 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
20715 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت باغملک جانکی
20716 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت گتوند
20717 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هندیجان
20718 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دهدز
20751 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت افشار
20752 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت بزینه رود
20795 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان
20876 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20877 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
21014 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21039 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
21040 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
21063 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سروآباد
21064 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بیجار
21065 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت زیویه
21116 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت فاریاب
21117 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت کوهبنان
21118 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت منوجان
21146 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کنگاور
21147 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت اسلام آباد
21148 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سنقرکلیایی
21149 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه. ناحیه 3
21172 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت یاسوج
21208 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
21209 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گالیکش
21210 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت علی آباد
21260 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21288 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد ناحیه 2
21289 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت طرهان
21290 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت اشترینان
21319 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت ساری ناحیه 2
21320 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت تنکابن
21381 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
21382 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت دلیجان محل خدمت دلیجان مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی
21432 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت پارسیان
21433 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت سیریک
21466 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت نهاوند
21467 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت قروه درجزین
21495 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
21496 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق

نظر خود را بنویسید