دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی کامپیوتر و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11139 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
15315 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 25
10047 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10084 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 40
10097 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
11054 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10113 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
15023 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
10124 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10136 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10143 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 50
10149 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
49005 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
10163 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 32
10179 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 42
10206 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 48
10218 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10225 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10256 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10272 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50 توضیحات در بخش پیوستها
10275 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10279 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10292 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10310 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 65
10315 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10321 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10329 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10345 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10358 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10371 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10386 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10398 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 120
10413 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10422 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 75
10428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10435 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10441 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 58
10468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
10493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10507 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10520 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10531 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10558 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10573 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10591 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10755 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10615 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10628 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10635 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10643 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10672 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10687 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10719 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10726 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10745 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10774 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10794 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10804 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10841 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10863 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 80
10868 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
15310 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 32
10883 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10895 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10919 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
15223 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 72
10932 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10950 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10960 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10981 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10988 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
15245 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 45
15246 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق مرد 36
11007 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11024 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
11043 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10732 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
11093 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
11081 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11065 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11072 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
11129 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
11157 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
15339 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 50
11164 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
11172 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
11182 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
11194 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
15370 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
11209 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11217 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 60
10215 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
15307 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
15318 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
10037 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5
10092 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 12
10105 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 20
15028 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
10153 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
49006 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
10196 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 28
10208 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 32
10221 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10230 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10300 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10334 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
15109 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 41
10390 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10409 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 65
10415 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15144 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
10452 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 2
10483 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10766 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10620 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10678 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10781 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10810 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10857 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 72 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10874 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
15313 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 14
10908 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
10940 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10997 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
11015 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
15193 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
11096 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
11089 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
15276 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
11135 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15342 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 23
15351 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
11176 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 30
11185 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
11221 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 15
10607 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15184 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
15152 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 180 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
30021 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60 سنجش اعلام خواهد شد). استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
30869 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق مرد 36
30871 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 36 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
31084 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30876 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 126
30062 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
31526 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30004 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
30692 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 126
30883 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 126
31535 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30018 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
31802 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31543 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
30887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 40
30034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 40
30989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30980 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
31098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
31553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30913 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31349 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31599 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30946 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
31611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
31646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 126
31464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 100
30761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 54
31759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
30648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 126
31321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31228 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30852 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 108 دوره مجازی
30853 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 108 دوره مجازی
30854 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 108 دوره مجازی
41049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
40917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
40978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ورزقان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پلدشت آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان (محل تحصیل سعدآباد) بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بردسکن خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان (محل تحصیل منطقه آزاد اروند) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 81
41645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لیکک کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
42230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18113 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18016 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18064 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 11 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18082 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18051 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18102 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18065 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18040 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18132 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18052 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20061 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مهربان
20062 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت هریس
20063 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت خسروشاه
20116 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت خوی محل خدمت خوی مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی
20117 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سردشت
20118 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت نقده
20119 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت میاندوآب
20139 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت انگوت
20140 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت پارس آباد
20194 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فلاورجان
20195 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
20196 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شاهین شهر
20197 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
20241 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
20242 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 2
20243 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20244 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20261 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت دره شهر
20262 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت سیروان
20306 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت عسلویه
20307 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت بردخون
20424 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20425 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20426 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20427 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20428 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20429 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20430 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خدمت جـواد
20431 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خدمت ملارد
20432 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20484 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت خانمیرزا
20485 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت فلارد
20517 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت دستگردان
20518 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت نهبندان
20519 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت نهبندان
20584 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت رضویه
20585 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت احمدآباد
20586 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت رضویه
20587 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت احمدآباد
20614 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت مانه وسملقان محل خدمت مانه وسملقان مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی
20615 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
20616 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت مانه وسملقان
20719 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت باغملک جانکی
20720 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت سردشت دزفول
20721 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شوش
20722 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت بندرامام خمینی
20753 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت ماه نشان
20754 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت طارم
20796 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان
20878 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20879 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20959 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لارستان
20960 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت اقلید
20961 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت داراب
20962 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت آباده
21015 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21016 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21041 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
21042 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
21066 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت دیواندره
21067 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بانه
21068 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سقز
21119 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت فهرج
21120 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت قلعه گنج
21121 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت کوهبنان
21150 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت گیلانغرب
21151 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت جوانرود
21152 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سرپل ذهاب
21173 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت دیشموک
21174 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت یاسوج
21175 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت گچساران
21211 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت آزادشهر
21212 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت رامیان
21213 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت آزادشهر
21261 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21262 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21291 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت معمولان
21292 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد ناحیه 2
21321 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت ساری ناحیه 2
21322 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت قائم شهر
21323 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت نور
21324 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت شیرگاه
21383 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خنداب
21384 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت زرندیه
21385 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت تفرش
21434 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت رودان
21435 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت خمیر
21436 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت شیب کوه
21468 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت جوکار
21469 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت گل تپه
21470 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت کبودراهنگ
21497 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مروست
21498 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
21499 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه

نظر خود را بنویسید