دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی معماری و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11142 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
10050 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10098 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن 60
10114 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10125 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 45
10138 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10165 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10181 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24
10258 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10293 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10311 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10324 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10346 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10359 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 35
10373 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10424 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 18
10470 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24
10494 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 32
10509 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10532 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10756 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10629 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10689 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10796 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 34
10842 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10884 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10897 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 17
10922 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 35
10933 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10961 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
11008 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 13
11025 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
11045 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 70
11107 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
11099 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30 حداقل 9 نیمسال است. محل تحصیل کرج و تهران- مدت تحصیل از ورودیهـای 79 و بعـد
11102 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون مرد 30
11103 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11131 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
11195 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
11146 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
10106 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون مرد 10
10198 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 16
10301 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
15110 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 14
10410 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10484 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10767 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
10700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10910 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 8
10941 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10974 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11016 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 13
15116 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15054 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 27
31086 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30048 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
30063 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
30839 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31527 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30005 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
30008 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
30052 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
31536 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30019 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
31803 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31544 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی معماری با آزمون زن 40
30035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 40
31102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30981 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31744 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
31548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31554 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30947 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری با آزمون زن 60
31061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31789 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31205 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30802 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن 54
31478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31221 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
31497 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31229 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
41090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
40918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
40924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
40945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
40999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 36
41250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
40001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
41282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18115 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18067 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18085 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18103 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18042 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20064 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ملکان
20065 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت کندوان
20066 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت چاراویماق
20120 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 2
20121 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 1
20122 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ماکو
20141 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت اصلاندوز
20142 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت کوثر
20198 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
20199 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شهرضا
20200 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
20245 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20246 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 2
20263 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت دره شهر
20308 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت بوشهر
20433 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20434 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 71
20435 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20436 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20437 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20438 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20439 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20440 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20441 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20442 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20486 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت لردگان
20520 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت زیرکوه
20588 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت طرقبه
20589 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت میان جلگه
20590 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
20617 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت اسفراین
20723 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت آبادان
20724 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دشت آزادگان
20725 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ایذه
20755 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت انگوران
20756 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت طارم
20797 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان
20880 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20963 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لارستان
20964 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت نی ریز
20965 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت جهرم
21017 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21043 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
21069 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بانه
21070 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت کامیاران
21122 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت جیرفت
21123 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت شهربابک
21124 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت جیرفت
21153 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سرپل ذهاب
21154 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کنگاور
21176 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت گچساران
21214 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت آزادشهر
21215 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت کردکوی
21263 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21264 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21293 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت بروجرد
21294 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت چگنی
21325 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت آمل
21326 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت چالوس
21327 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابل
21386 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
21437 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت میناب
21471 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت ملایر
21472 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت نهاوند
21500 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد

نظر خود را بنویسید