دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی مکانیک و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11150 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11153 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10031 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
10051 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10056 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10067 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10099 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10005 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن 60
10115 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10118 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10126 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10139 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10151 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10166 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10182 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 48
10207 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 48
10226 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10236 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10259 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 120
10265 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
10280 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10285 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10294 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10312 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 65
10322 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10330 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
10338 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10347 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
10360 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10374 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 85
10400 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10425 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10444 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 58
10471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10498 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 70 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
10510 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 80
10521 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10533 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10542 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10551 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10560 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10575 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10593 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10757 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10616 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10630 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10636 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10644 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 110
10656 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
10673 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 95
10690 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10712 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10727 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10746 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10776 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10717 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 55
10797 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 115
10843 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10869 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10885 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 77
10923 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10934 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
10963 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10990 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
11009 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
11027 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
11032 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
11046 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10733 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11082 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
11066 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
11074 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
11112 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 70
11132 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 110
11158 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
11165 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11173 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن 60
11183 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن 40
11196 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11201 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
11210 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
11218 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 60
15319 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
10038 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن 5
10075 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 5
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 20
15029 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 9
10154 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10199 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 32
10209 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 32
10231 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10242 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10288 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
15081 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15086 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15111 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
10411 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10455 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 2
10485 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10768 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10621 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10783 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10858 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10875 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 5
10911 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 33
10942 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10976 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 15
10998 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11017 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 15
11037 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11050 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10736 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
11090 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
15278 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
11117 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11160 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
15352 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
11177 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
11186 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11204 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11222 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 15
15117 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10608 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15185 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
30877 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31528 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30053 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
31537 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30020 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
31804 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31545 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30909 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31159 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31117 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31350 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31785 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31751 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31241 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30798 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31212 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31222 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31327 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
41050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
40920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18117 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18055 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18017 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18068 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 6 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18086 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18069 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18043 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18127 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18133 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18104 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20067 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ملکان
20068 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت عجب شیر
20069 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت آذرشهر
20070 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت اهر
20123 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ماکو
20124 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 1
20125 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 2
20126 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه - ناحیه 1
20127 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سلماس
20128 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت خوی
20143 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت گرمی
20144 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت بیله سوار
20201 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فولادشهر
20202 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
20203 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شاهین شهر
20204 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت نجف آباد
20205 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فلاورجان
20247 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 4
20248 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 3
20249 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج. ناحیه 1
20250 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت ساوجبلاغ
20264 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت ملکشاهی
20265 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت سیروان
20309 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت دشتستان
20310 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت کنگان
20443 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20444 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20445 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20446 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41
20447 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20448 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20449 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20450 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شهرستانهای شمیرانات، تهران محل خـدمت ربـاط
20451 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
20452 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
20453 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91
20454 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20455 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 81
20456 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 71
20457 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت
20487 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت لردگان
20488 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت لردگان
20521 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت قاین
20522 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت فردوس
20523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت خوسف
20591 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
20592 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت قوچان
20593 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت خواف
20618 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت مانه وسملقان
20619 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت جاجرم
20726 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
20727 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت خرمشهر
20728 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ماهشهر
20729 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت لالی
20757 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت افشار
20758 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت بزینه رود
20798 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان
20799 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت مخصوص استان
20881 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20882 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20966 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت مرودشت
20967 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کوار
20968 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کوار
20969 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت مرودشت
21018 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21019 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین محل خدمت استان قزوین مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین
21044 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4 محل خدمت قم. ناحیه 4 مخصوص داوطلبان بومی استان قم
21045 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3
21071 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بانه
21072 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت بیجار
21125 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت کوهبنان
21126 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت کهنوج
21127 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت شهربابک
21128 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت فهرج
21155 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه. ناحیه 2
21156 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت روانسر
21177 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت باشت
21178 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت چرام
21216 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
21217 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گمیشان
21218 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت مراوه تپه
21265 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21295 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت رومشگان
21296 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت بروجرد
21328 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت آمل
21329 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت نوشهر
21330 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت محمود آباد
21387 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت نوبران
21388 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خنداب
21438 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت حاجی آباد
21439 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت قشم
21440 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت ناحیه دو
21473 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت اسدآباد
21474 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت رزن
21475 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت فامنین
21501 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق محل خدمت بافق مخصوص داوطلبان بومی استان یزد
21502 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه

نظر خود را بنویسید