دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی مواد و متالورژی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11151 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10053 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
11055 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
10127 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10141 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10167 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 80
10183 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 42
10260 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10295 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 42
10349 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
10375 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10401 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100
10426 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10446 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 58
10473 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
10512 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10535 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10561 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
10577 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10594 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10758 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 30
10617 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10645 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
10657 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10692 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10713 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10777 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10798 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10845 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10899 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 24
11034 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
11047 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 80
11113 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
11133 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
15345 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
15357 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
11197 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 28
10303 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 8
10412 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10457 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 2
10487 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
10769 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 15
15160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 18
10667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
10702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
10784 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 25
10860 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 25
10912 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10
11039 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10
11051 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
11118 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 5
15353 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
15361 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
10609 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15186 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
15166 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 135
30884 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 108
31154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
30740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
30769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 90
30774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
30785 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
30799 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
30815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 90
41051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
40921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
42082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18070 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 10 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18057 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18118 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهوازدانشگاه شهید چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18018 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18128 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18106 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20071 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت بناب
20072 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مرند
20145 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت مشکین
20206 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
20207 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
20266 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت ایلام
20311 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت بوشهر
20458 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمتاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهـران بجـز شهرسـتانهای شـمیرانات، تهـران محـل خـدمت مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
20489 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت شهرکرد ناحیه 1
20524 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت قاین
20620 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
20730 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت آبادان
20731 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
20759 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت ناحیه دو
20883 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت استان
20970 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیراز.ناحیه 2
21020 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت استان قزوین
21046 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
21129 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت شهربابک
21130 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان محل خدمت بردسیر
21157 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه. ناحیه 3
21179 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت یاسوج
21219 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گرگان
21266 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت استان گیلان
21297 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
21389 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
21441 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت ناحیه دو
21476 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت همدان.ناحیه 1
21503 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک

نظر خود را بنویسید