دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم و مهندسی آب و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15314 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
10012 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 20
10039 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10093 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10131 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10146 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10157 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10171 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10268 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب با آزمون زن 20
10266 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب با آزمون زن 20
10277 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10282 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10341 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10354 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10365 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10437 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10460 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10502 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10525 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10566 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10681 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10813 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10816 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10822 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10833 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10865 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10913 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10948 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10954 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10983 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
11020 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
11091 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
11068 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
15369 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15316 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
10024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10032 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون زن 10
10101 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10188 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
15061 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
10353 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
15105 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
10378 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10448 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 5
10475 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
15178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
10819 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
15197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
10850 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10871 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
10968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
11094 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15285 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
30938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 32
31392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 32
41132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
40947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
40957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
40968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
40982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18001 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18058 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 7 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18093 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18120 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 6 دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی مینـاب) - امکان مهمـانی و انتقـالدانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل

نظر خود را بنویسید