دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی شیمی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10017 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10027 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون مرد 25
10044 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10064 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10095 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10110 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10122 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10176 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 27
10217 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10233 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10253 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 75
10273 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10264 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10290 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10308 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10343 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10368 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10395 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10419 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10465 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10505 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10518 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10529 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10541 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10545 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10555 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10570 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10588 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10752 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10612 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10626 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10653 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10670 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10684 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10708 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 80
10742 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10773 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10791 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10801 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10838 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 48
10880 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10892 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 24
10916 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10958 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
11005 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
11022 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
11030 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10729 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
11070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
11110 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
11126 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
15344 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
11169 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون مرد 60
11191 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
11207 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
11213 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10034 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون زن 5
10074 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 5
10103 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10193 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 18
10220 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10239 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 16
10380 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10406 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15141 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 14
10480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10763 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
15158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 18
10663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10676 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10807 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10854 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 24
10905 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
10971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
11013 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
11035 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
15192 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 23
11115 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 5
15348 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 27
15358 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 27
10604 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15165 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 135
31523 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31333 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30828 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31353 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30755 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31756 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
41046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
40914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
40995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن 4 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18014 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18079 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18126 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18037 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18047 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18099 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

نظر خود را بنویسید