دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی شهرسازی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 50
10109 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 50
10144 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 40 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ
10161 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10252 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10307 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 45
10323 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10356 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 35
10385 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10394 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10528 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10625 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10837 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10915 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 35
10957 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10986 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 40
11004 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 15
11106 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
11098 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل کرج و تهران
11100 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 30
11101 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی با آزمون زن 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11125 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 36
11190 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 60
11206 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
15108 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 14
10389 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10405 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 15
10970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10995 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 20
11012 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 10
15114 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30875 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30838 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31522 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30688 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30691 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30049 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 60
30977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30905 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31332 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی با آزمون زن 60
31058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30752 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
31363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31236 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30770 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30780 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31691 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31786 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30801 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن 54
31469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 60
31226 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31231 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
41045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
40913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
40994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 45
41876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 2 فنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) - امکان انتقـال از آموزشکدهفنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) - امکان
18013 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18030 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه زابلدانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18098 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18125 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18024 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری

نظر خود را بنویسید