دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی معدن و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10049 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 40
10150 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10164 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10257 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10372 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 70
10423 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
15142 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
10469 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 50
10550 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10559 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10574 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
15155 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
10655 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 48
10688 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10775 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10896 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 27
10921 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
11044 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 55
15269 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 32
11073 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
11130 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 80
11154 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 50
15356 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
15035 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 9
15145 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 18
15159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
10665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 17
10699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 20
10782 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 20
10909 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 12
11049 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 10
15277 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 18
15321 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15360 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
31085 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
30722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
31304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
31317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18053 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18084 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی همداندانشگاه صنعتی همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18054 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)

نظر خود را بنویسید