دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش آمار و کاربردها و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15302 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
10011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10057 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10077 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها با آزمون زن 35
15016 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15020 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10129 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15031 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
10155 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 27
10244 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15063 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15069 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15099 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
10362 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15137 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
10458 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
10488 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10499 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10523 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10564 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
15161 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
10785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10831 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15201 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
10876 روزانه دانشگاه قم قم آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 110
10886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 24
15209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15215 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15217 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن 45
15224 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15231 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
10951 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
15236 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 23
10999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
11018 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
15255 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 63
15260 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
11075 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
15266 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15279 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15288 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
11121 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
15354 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15363 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15304 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن 14
10069 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 5
10085 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها با آزمون زن 10
15024 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
10185 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 18
15066 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15090 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15103 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15118 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15140 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
10848 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 20
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10900 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 11
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
10965 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 20
15240 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15263 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
11083 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
15270 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15283 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15291 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30012 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
31652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
41040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
40988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18092 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

نظر خود را بنویسید