دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم کامپیوتر و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11138 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10059 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10079 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن 25
15018 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 45
15022 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
10170 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 27
10246 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10317 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10325 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10340 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10364 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10383 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10391 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10417 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10430 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10436 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10459 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10490 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10501 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10514 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10581 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
15153 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
10704 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10737 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10799 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10864 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10877 روزانه دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10888 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 24
15211 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15216 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 41
15219 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 45
10927 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10953 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10982 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
11001 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
11019 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
15268 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
11067 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
11122 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
15328 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
15368 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15371 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 63
15306 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
10070 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10087 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن 10
15026 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
10187 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 18
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
10352 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10377 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10387 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10402 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10447 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10474 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
15156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
10805 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10870 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10901 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 11
10935 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
11010 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
15272 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15372 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 18
10598 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 36
30847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 36
31777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
30849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 54
31144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
41042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
40990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41473 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18045 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18108 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباددانشگاه لرستان - خرم آباد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید