دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی خط و سازههای ریلی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10063 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 25
10790 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن 25
10073 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 5
31331 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30943 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30804 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18023 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری
18111 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید