دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی نقشه برداری و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10068 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10116 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
10184 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 24
10203 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
10237 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 55
10262 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
10376 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10414 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 50
10552 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10759 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 30
10631 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 40
10646 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10674 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 40
10076 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 5
10201 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 16
10205 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 15
10243 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 10
10382 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10416 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 25
10770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
10680 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
30878 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31529 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
30948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
30954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
30741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
30614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31296 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
30800 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31323 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
41235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 36
41271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18090 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همداندانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18010 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18032 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه صنعتی سیرجان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نظر خود را بنویسید