دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردان فنی برق و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15036 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
10538 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی برق با آزمون مرد 40 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
30889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن 135
31563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31351 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران کاردان فنی برق صرفا سوابق مرد 90
31201 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31224 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
31768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90

نظر خود را بنویسید