دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردان فنی عمران و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15039 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
15047 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15102 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15234 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
15294 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران صرفا سوابق مرد 36
15301 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران صرفا سوابق مرد 63
15041 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 18
15050 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 18
15112 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15296 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران صرفا سوابق مرد 9
30689 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30911 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن 90
31555 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 72
31110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
30713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31292 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30949 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31298 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31687 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 72
30629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عین القضات - میانه آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31206 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 72
31389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31324 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90

نظر خود را بنویسید