دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی نفت و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11143 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
10261 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
10276 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 20
10296 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 42
10313 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 50
10351 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
10536 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
10543 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10546 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 90
10579 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
10596 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
10658 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
10714 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 40
10846 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 24
11214 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 20
11147 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
10304 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 8
10668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 10
10861 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 12
10610 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30910 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
31108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
30724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
31705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
31011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
41002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
41234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
41241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 72
41270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 72
41510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 72
41492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
41685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
41891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
42046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
42124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
42176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18019 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون مرد 10 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18089 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18107 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18009 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز) مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18119 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18025 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری

نظر خود را بنویسید