دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم مهندسی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10247 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 25
15122 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15154 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
10738 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 25
15308 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 32
15220 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 45
10978 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 60
15329 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15343 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
11180 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 50
11187 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 60
15126 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 23
15311 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 14
15333 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 18
31038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
30715 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید