دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی دریا و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10306 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 70
10336 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35
10587 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35 برگزار میگردد. تخصصی است درپردیس دانشکده مهندسی دریا واقع در بندرعباس دو سال اول این رشته درتهران و دوسال پایانی که شامل دروس
10750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 30
10707 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 20
10826 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون زن 45
10339 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35
10829 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون مرد 5
10603 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 10 برگزار میگردد. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تخصصی است در پردیس دانشکده مهندسی دریا واقع دربندرعباس دوسال اول این رشته در تهران و دوسال پایانی که شامل دروس

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18124 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان

نظر خود را بنویسید