دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مدیریت هتلداری و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 2
16334 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 2
16590 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 2
32303 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32421 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18248 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نظر خود را بنویسید