دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش معماری داخلی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11097 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی با آزمون زن و مرد 17 محل تحصیل کرج و تهران
11108 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون زن و مرد 25
30837 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31519 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30013 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی با آزمون زن و مرد 60
31101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30941 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی با آزمون زن 60
31616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30751 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31716 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی با آزمون زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید