دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16588 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی با آزمون زن و مرد 4
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 2
32404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
32934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
33136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
32570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
32796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
33016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید