دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش شیمی محض و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16581 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16008 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16026 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 11
16031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 8
16063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16086 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 9
16092 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16098 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16115 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16135 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 10
16143 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16146 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16184 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16191 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16240 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 7
16253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16274 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16283 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16290 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16300 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16309 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16323 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
16382 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
16405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
16422 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 9
16447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 11
16468 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 5
16482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16505 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16536 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16554 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 15
16562 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16607 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16582 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16053 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 2
16064 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
16004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
16088 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16105 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16136 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16175 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16187 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16197 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16263 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
16392 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 3
16409 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16456 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 1
16469 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
16490 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16506 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16543 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16555 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
33089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
32707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
32408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
32218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
32907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
45779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
45898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
46125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
45531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
46295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
46660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
47331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
21637 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران.منطقه 51
21638 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران.منطقه 41
21641 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مـلارد، شـهریار، قـدس، ربـاط کریم، بهارسـتان، اسلامشـهر محـل
21645 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران.منطقه 51
21646 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران.منطقه 41
21647 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران.منطقه 61

نظر خود را بنویسید