دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم دامی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15871 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15376 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15398 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15418 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15431 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15441 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15488 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15504 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15548 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15580 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15599 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15619 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15647 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15654 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15674 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15714 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15740 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15747 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15791 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15799 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15810 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15855 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15886 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15876 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15380 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15403 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15444 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15511 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15533 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15555 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15589 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15705 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15723 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15753 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15860 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15893 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
31882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
31888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
42281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید