دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم و مهندسی باغبانی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15872 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15377 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15393 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15419 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15428 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15442 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15461 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15489 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15505 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15521 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15549 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15571 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15581 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15600 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15616 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15620 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15624 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15648 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15655 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15675 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15715 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15748 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15768 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15792 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15803 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15848 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15825 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15832 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15887 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15882 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن 2
15900 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15877 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15381 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15404 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15445 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15512 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15534 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15556 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15573 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15590 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15724 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15754 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15779 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15806 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15851 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15829 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15835 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15894 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15884 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن 2
15903 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
31877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید