دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم و مهندسی محیط زیست و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15421 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15425 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15471 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15485 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15525 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15565 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15585 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15631 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15679 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15700 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15719 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15759 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15772 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15813 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15827 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15382 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15481 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15487 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15538 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15568 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15594 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15703 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15729 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15763 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15783 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15820 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15831 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
31873 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31876 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 4
31867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 4
31903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
42282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد مارگون کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید