دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15867 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15396 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15401 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15415 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15422 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15426 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15434 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15450 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15463 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15472 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15490 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15508 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15526 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15551 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15586 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15602 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15613 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15617 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15622 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15626 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15642 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15650 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15659 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15680 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15720 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15750 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15773 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15795 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15800 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15805 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15814 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15849 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15834 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15857 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15407 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15439 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15454 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15482 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15515 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15539 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15558 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15595 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15609 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15669 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15693 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15730 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15744 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15756 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15784 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15808 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15821 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15852 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15837 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15862 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
31862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
31836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید