دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زیست فناوری و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31904 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31838 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31846 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید