دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید