دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش اعضای مصنوعی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11794 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 21
11861 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 20
11920 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 14
12378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 12
12682 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 12 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11883 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12700 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید