دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش بینایی سنجی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11921 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 18
12216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 25
12333 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 22
12656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 18
12239 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12354 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12674 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

نظر خود را بنویسید