دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش شنوایی شناسی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11866 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
11925 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
11961 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 11
12095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
12118 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12219 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 15
12384 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12688 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11888 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12133 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12359 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12103 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید