دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم تغذیه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12813 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12821 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12831 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
11868 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22
11985 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
11986 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5 شرکت در آزمون از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه مجوز شرایط مندرج در بخش پیوستها
11987 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 4 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 30
12063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12120 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 21
12161 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12202 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 25
12221 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12249 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12291 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14
12341 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12406 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22 ممنوعیت نقل و انتقال
12452 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22
12495 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 24
12547 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12607 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
12723 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 30
11890 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12361 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12362 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12553 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5
12407 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5
12460 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 10
30123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 35
30124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید