دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فیزیوتراپی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11795 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 22
11870 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
11927 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
11963 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 18
12066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12098 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 18
12122 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 19
12224 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12279 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12344 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12388 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12497 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 19
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 17
12691 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 17 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11892 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11972 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12073 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4
12134 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12240 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12365 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12502 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4
12704 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5
12105 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3
12577 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12676 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

نظر خود را بنویسید