دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردرمانی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11796 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 25
11805 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11871 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11928 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12123 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12250 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12280 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12345 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 18
12389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی با آزمون زن و مرد 17
12630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12692 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11893 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12135 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12255 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12366 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12705 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید