دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش گفتار درمانی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11797 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
11873 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
11929 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
11964 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 17
12068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
12099 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 13
12124 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12226 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
12281 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
12390 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12694 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11895 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12136 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12232 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 3
12707 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 4
12106 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 3
12667 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 1

نظر خود را بنویسید