دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مامایی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12814 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی با آزمون زن 20
11815 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی با آزمون زن 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
11827 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی با آزمون زن 24 بدون خوابگاه
11846 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی با آزمون زن 20
11874 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی با آزمون زن 20
11930 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 15
11941 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11965 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی با آزمون زن 25
11995 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 7 ممنوعیت نقل و انتقال
12010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی با آزمون زن 20
12026 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی با آزمون زن 25
12037 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی با آزمون زن 15
12069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 28
12086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12100 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 20
12125 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی با آزمون زن 20
12150 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 13 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12162 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی با آزمون زن 23 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 20
12204 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 24
12205 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12227 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 8
12251 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی با آزمون زن 20
12267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12301 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 11
12302 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17133 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 4 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12315 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی با آزمون زن 20
12346 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی با آزمون زن 10
12391 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی با آزمون زن 15
12422 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی با آزمون زن 20
12436 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 18
12454 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی با آزمون زن 20
12475 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 20
12505 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
12524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 13
12548 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 20
12564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 20
12580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی با آزمون زن 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی با آزمون زن 20 بدون خوابگاه
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 18
12663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 25
12695 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12724 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی با آزمون زن 20
12735 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی با آزمون زن 18
11896 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی با آزمون زن 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12554 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 3
12639 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
12708 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 5 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11951 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 3
12194 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 4 بدون خوابگاه
12429 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی با آزمون زن 4
12484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 4
12533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5
12583 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12668 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 5
12755 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی با آزمون زن 4 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی یزد

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17330 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17464 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17465 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگاندانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17466 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیردانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17467 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرجدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباددانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریابدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجاندانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17329 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 12 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان مخصوص داوطلبان بومی 

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18160 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نظر خود را بنویسید