دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش اتاق عمل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12771 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12757 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12775 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12787 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12791 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12795 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12809 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 17
12815 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12823 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12826 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12837 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11812 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
11819 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل با آزمون زن و مرد 23 بدون خوابگاه
11839 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11860 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11903 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11919 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
11935 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11956 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11991 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12002 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12032 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12041 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12046 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12112 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12139 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12147 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12171 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 16
12183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12214 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 12
12244 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12261 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12287 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 18
11791 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 30 (شرایط در بخش پیوستها)
12295 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17130 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12310 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12324 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12400 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 12 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12409 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12417 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12446 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12490 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12515 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12599 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
12614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 بدون خوابگاه
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 27
12655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12681 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12710 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12718 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12730 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12745 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11882 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12500 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12635 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12699 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12778 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12819 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12833 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
11913 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
11945 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12177 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2
12192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12440 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12479 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12527 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17361 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17362 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17363 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17364 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار جنوبدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار جنوب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه
17433 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17434 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجاندانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17435 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباددانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17436 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریابدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17437 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17323 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان مخصوص داوطلبان بومی 
17324 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18147 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18501 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 7 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18502 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید