دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم آزمایشگاهی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12760 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12789 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12803 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12806 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12817 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12830 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
11804 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 38
11825 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27 بدون خوابگاه
11844 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
11867 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
11907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
11926 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
11940 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
11962 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
11984 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
11994 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 14 ممنوعیت نقل و انتقال
12008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12036 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12061 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12096 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
12119 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
12142 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12160 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
12201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 22
12220 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12248 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12278 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12300 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12314 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
12385 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12401 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12404 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12412 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12421 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12435 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12451 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 18
12563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 22
12570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
12606 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
12645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12689 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12722 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
12734 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
11889 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12231 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12254 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12360 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12501 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12552 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4
12703 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 بدون خوابگاه
12739 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12836 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
11810 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11915 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
11950 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 10
12104 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12179 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12322 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12403 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12442 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12459 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4
12572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12750 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد
30121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 35
30122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17453 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگاندانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17454 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیردانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17455 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرجدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17456 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17457 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17458 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17459 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17460 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17461 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17462 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17463 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت 

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 7 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 1 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید