دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی دامپزشکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11502 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 30
11524 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11532 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 45
11558 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11634 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11503 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 5
11527 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11563 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11635 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40

نظر خود را بنویسید