دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم و مهندسی خاک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15395 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15414 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15420 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15433 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
11575 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک با آزمون مرد 20
15468 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15507 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15522 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15583 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15601 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15612 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15621 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15625 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
11678 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک با آزمون زن و مرد 20
15649 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15657 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15677 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15704 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15717 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15749 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15770 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15794 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15804 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15811 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15833 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15865 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15438 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 8
15478 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15514 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15535 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15592 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 4
15608 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15667 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15707 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 12
15726 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15755 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15781 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15807 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15818 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15836 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
31887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 32
31899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 32

نظر خود را بنویسید