دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی علوم باغبانی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15872 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15377 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15393 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15419 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15428 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15442 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15461 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
11574 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم باغبانی با آزمون زن 20
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15489 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15505 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15521 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15549 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15571 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15581 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15600 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15616 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15620 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15624 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
11677 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم باغبانی با آزمون زن 20
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15648 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15655 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15675 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
11704 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی با آزمون زن و مرد 20
15715 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15748 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15768 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15792 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15803 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15848 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18 میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی
15825 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15832 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15887 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15882 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن 18
15900 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15877 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15381 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15404 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15445 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15512 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15534 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15556 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15573 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15590 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
15607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 12
15724 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15754 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15779 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15806 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15851 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14 میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی
15829 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14
15835 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15894 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15884 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن 18
15903 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
31877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18172 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه جهرمدانشگاه جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد

نظر خود را بنویسید