دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی علوم دامی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15871 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15376 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15398 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15418 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15431 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15441 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
11584 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی با آزمون زن 20
11573 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی با آزمون مرد 20
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15488 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15504 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15548 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15580 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15599 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15619 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
11676 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 20
15647 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15654 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15674 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
11703 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 20
15714 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15740 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15747 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15791 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15799 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15810 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15855 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15886 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15876 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15380 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15403 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15444 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15511 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15533 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15555 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15589 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
15606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15705 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 15
15723 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15753 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15860 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15893 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
31882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 32
31888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 32
42305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
40163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 15
42394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
40170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 15
42423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
40217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 15
42543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18144 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18171 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی با آزمون مرد 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد

نظر خود را بنویسید